In 3 weken je administratie op orde!

JA! Ik ontvang graag GRATIS tabbladen en 3 videolessen.

Over Rebecca Eltingh

rebecca“Na de scheiding van mijn ouders ben ik zelf als kind opgegroeid in een gezin dat moest rondkomen van een minimaal inkomen. Later een partner tegen gekomen die vanuit zijn verleden schulden had en vervolgens na mijn eerste ondernemerschap ook zelf ervaren hoe het is om deurwaarders aan de deur te krijgen en er beslag gelegd wordt. De stress en schaamte die veel cliënten ervaren is voor mij daarom herkenbaar. Ondanks de zware momenten hebben deze periodes mij ook veel opgeleverd. Zo leerde ik de waarde van geld kennen bijvoorbeeld. De balans vinden tussen wat iets kost en wat iets oplevert (in meer dan in geld alleen). Verantwoordelijkheid nemen. Keuzes maken en prioriteiten stellen. En dat geld niet gelukkig maakt, maar geldgerelateerde problemen al helemaal niet!

Deze lessen gecombineerd met mijn persoonlijke kwaliteiten (cijfervaardigheid, zorgvuldigheid, planmatige aanpak) en mijn jarenlange werkervaring in de financiële dienstverlening heeft ervoor gezorgd dat ik al geruime tijd mag ervaren hoeveel rust het geeft wanneer je je financiën op orde hebt. En wanneer je een financiële reserve hebt om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. En wanneer je daarnaast beschikt over de flexibiliteit om, indien nodig, je uitgaven snel aan te kunnen passen aan dalende inkomsten. Deze rust gun ik iedereen.

Dit heeft mij dan ook doen besluiten om na mijn HBO opleiding de opleidingen Budgetcoach, Persoonscertificering Schuldhulpverlener NEN 8048-2 Module III en Civiele Bewindvoering te gaan volgen en vanuit Budget met Beleid zoveel mogelijk mensen te helpen de financiële balans te vinden waardoor ook zij deze rust kunnen ervaren.”

Meer weten?

Neem contact op


Over Budget met Beleid

bud•get [budzjet], bud•get [budzjet] (het; o; meervoud: budgets, budgetten) 1-te besteden bedrag; begroting

be•leid (het; o) 1-gedragslijn voor de verwezenlijking van bep. doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid 2-overleg, tact: met beleid handelen

De bedrijfsnaam Budget met Beleid is door mij gekozen omdat deze naam representatief is voor zowel de diensten die ik aanbied, als voor mijn werkwijze als Budgetcoach, Budgetbeheerder en Bewindvoerder. Wanneer ik samen met de cliënt een Budgetplan opstel, streef ik naar stabiliteit in inkomsten en uitgaven. Om dit te bereiken stel ik “beleid” op. In samenspraak met de cliënt formuleer ik duidelijke en haalbare doelen om vervolgens te bepalen welk “gedrag” ervoor nodig is om deze doelen te bereiken. Dit resulteert in een Plan van Aanpak. De werkzaamheden worden door mij “met beleid” uitgevoerd. Niet alleen voor wat betreft de omgang met het budget. Maar ook voor wat betreft de omgang met de cliënt. We werken samen. Er wordt duidelijk afgesproken wat ik van de cliënt verwacht en wat de cliënt van mij mag verwachten gedurende onze samenwerking. Daarnaast betekent dit dat ik bewust ben van de kwetsbare positie waarin cliënten zich bevinden. Hier ga ik dan ook met tact mee om.

Budget met Beleid streeft naar kwaliteit en is daarom aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Bewindvoerders (NBPB). Daarnaast gaat Budget met Beleid vertrouwelijk om met jouw gegevens en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).