In 3 weken je administratie op orde!

JA! Ik ontvang graag GRATIS tabbladen en 3 videolessen.

Financiële instellingen

Na ontslag, arbeidsongeschiktheid of ingrijpende veranderingen in de privésfeer raken veel mensen de grip op hun financiën kwijt. Niet zelden komt de betaling van de hypotheek hierbij in het gedrang. Als bank wilt u een gedwongen verkoop natuurlijk voorkomen. Vroegtijdig reageren is heel belangrijk. Heeft uw cliënt een betalingsachterstand van één tot twee maanden? Neem dan contact op met Budget met Beleid. Samen met uw cliënt werk ik naar een gezonde balans tussen de inkomsten en uitgaven. Zo voorkomen we oplopende betalingsachterstanden en wordt de hypotheek weer netjes betaald.

Meer weten?

Neem contact op