In 3 weken je administratie op orde!

JA! Ik ontvang graag GRATIS tabbladen en 3 videolessen.

Bewindvoering

Wat doet een bewindvoerder?

Als bewindvoerder help ik jou (nieuwe) schulden voorkomen. Dit doe ik door het beheren van jouw geld volgens een vooraf opgesteld budgetplan. Jouw inkomsten komen binnen op een beheerrekening. Vanaf deze rekening betaal ik jouw vaste lasten. En wekelijks krijg jij een vast bedrag aan leefgeld op je rekening gestort. Wanneer je schulden hebt, probeer ik betalingsregelingen te treffen met je schuldeisers. Wanneer dit niet lukt, begeleid ik je naar gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het takenpakket van de bewindvoerder

 • inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden* en bezittingen
 • optimaliseren van inkomsten en uitgaven
 • opstellen van een huishoudelijk budget
 • inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties of instellingen
 • wijzigen van gegevens bij instanties of instellingen
 • openen van bankrekeningen (een beheerrekening, een leefgeldrekening* en een spaarrekening*)
 • aanvragen van huur- en zorgtoeslag*
 • aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen*
 • aanvragen van bijzondere bijstand*
 • verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
 • doorbetalen van de vaste lasten
 • begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten)*
 • treffen van (kleine) betalingsregelingen*
 • indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering
 • uitvoeren van administratieve taken die hiermee in verband staan
 • verwerking van post
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

* indien van toepassing


Voor wie?

Jij hebt moeite met het beheren van je geld. Dit kan komen omdat je een psychische of lichamelijke beperking hebt. Of omdat je problematische schulden hebt. Je wilt het beheer van je financiën daarom uit handen geven. Je kunt dan onderbewindstelling aanvragen bij de rechtbank. De kantonrechter bepaalt of jouw goederen onder bewind worden gesteld en benoemt een bewindvoerder. De bewindvoerder wordt daarmee de wettelijke vertegenwoordiger van jouw financiële zaken. Je kunt zelf een voorkeur aangeven voor wie jij wilt dat jouw bewindvoerder wordt.


Werkwijze

In een vrijblijvend telefonisch intakegesprek bespreken we globaal jouw huidige situatie. En wat jij wilt bereiken. Op basis hiervan vertel ik je wat de mogelijkheden zijn. Of bewindvoering in jouw situatie inderdaad de beste keuze is. Wanneer je besluit bewindvoering te willen aanvragen bij de rechtbank, dan maken we vervolgens een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek kunnen we samen de benodigde formulieren hiervoor invullen.


Kosten

De tarieven die Budget met Beleid hanteert voor bewindvoering zijn vastgesteld conform de tarieven welke door Staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie) zijn vastgesteld en op 11 november 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Tarieven Beschermingsbewind 2022 (incl. 21% BTW):
Eenpersoonshuishouden
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig): € 709,06
Maandelijkse vergoeding standaard bewind: € 125,53
Maandelijkse vergoeding schuldenbewind: € 162,44
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning: € 442,86
PGB beheer: € 664,29
Eindrekening en verantwoording: € 266,20
Meerpersoonshuishouden
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig): € 850,63
Maandelijkse vergoeding standaard bewind: € 150,54
Maandelijkse vergoeding schuldenbewind: € 172,72
Maandelijkse vergoeding schuldenbewind 2x: € 194,81
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning: € 442,86
PGB beheer: € 664,29
Eindrekening en verantwoording: € 319,44

De kosten van bewindvoering bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een maandelijkse vergoeding. Afhankelijk van je inkomen en vermogen kan er in sommige gevallen een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand aangevraagd worden. Wanneer jij hiervoor in aanmerking komt dan zal Budget met Beleid deze aanvraag voor je indienen.

Meer weten?

Neem contact op